Bugün: - Dinar Gündem Gazetesi

MEZARLIĞI DİRİLER BİZLER KİRLETİYORUZ

MEZARLIĞI DİRİLER BİZLER KİRLETİYORUZ
  • 02.01.2019

Dinarda cenazesi olanların bütün yapacaklarını Belediye üstlendiğinden cenaze sahiplerine de dua etmekten başka hizmet kalmıyor. Belediye başkanı  Sayın Acarın başlattığı uygulama Dinarda her kesimi  memnun etti. Ancak mezarlığa biz aynı önemi veremiyoruz cenazeyle gelen atık parçaları, su dolduracağı şişe veya plastik bidon gibi malzemeleri işini gördükten sonra bazıları gelişi güzel diğer mezarın üzerine atıyor veya lüzumlu taş,  tuğlayı  başka mezarların üzerinden  kopararak  kendi  ölen yakınının mezarına koymasıyla diğer mezarda çöküntülere sebep oluyorlar. Diğer bir husus yakınının Mezarını mermer veya mozaik ile kaplatmak için yaptıranlarda fazla toprağı alarak yakınında bulunan başka bir mezarın üzerine atıp bırakıp gidiyorlar. Bazı sorumsuz kişilerin bu tür davranışı yakınlarının mezarı bozulan kişilerin haklı şikâyetlerine neden olmaktadır. Bu mezarlık bu gün yarınlık değil arka kısımdaki yerde parsellenip tesviye edildiğinde de yıllarca daha hizmet verecektir.

                      Dinarın şu an kurulduğu şehir merkezinde dört tane mezarlık vardı. Halen kullanılmakta olan suçıkan üstündeki asri mezarlıktan evvel kara bayır mezarlığı vardı eski hastane üstünde, ondan evvel Kızılay Sinemasının olduğu yerler mezarlık olarak kullanıldı. Daha eskilere gidecek olursak şimdi Cumhuriyet Meydanı olarak kullanılan ve hükümet konağının olduğu yer mezarlıktı.  Deveci konağı olarak bilinen konak mahallesinin kuzey doğu kısmı da yıllar evvel mezarlık olarak kullanılmıştır. 1955 yıllarından sonra kara bayıra yasak geldi, altmış yıldan fazla zamandır asri mezarlık kullanılmaktadır.  ancak yukarıda da açıkladığım gibi mezarlık ölenler değil diriler bizler tarafından kirletilmekte, kendi yakınımız  mezarını  onaralım, temizleyelim derken diğer mezarlara, yollarına, ağaçlarına, çevreye ve  bitişik komşu  mezarlara  çok zarar verdiğimizin farkında  değiliz maalesef.  Çoğunlukla da cenazenin gömüldükten bir kaç yıl sonra mezarı mermer veya briketle kaplarken  fazla toprağı yanındaki komşu mezarın üzerine atıp tekrar o toprak yerine konulmadan bırakıp gittikleri için üzerine toprak  atılan mezar özelliğini kaybediyor ve  o mezar sahipleri de  bu durumdan şikayetçi oluyorlar. Yine bu mezar yapanlar dikili ağaçlara zarar verdiklerini, çevreyi kirlettikleri ve atıkları toplamadan bırakıp gittikleri görevliler tarafından söylenmektedir. Mezarlık görevlisi her cenazeden sonra temizlik yapsa da sonra kabir ziyaretine gelenleri takip edemediklerini söylüyorlar.

                                Yarım asırdan fazla zamandır kullanılmakta olan asri mezarlıkta tepelerin haricinde münhal yer kalmadı sayılır. İlgili birimlerin ifadelerine göre bir sene sonra  yer bulunamayacağı kesin.  Belediye başkanı Sayın Saffet Acar bunu hissedip yerinde bir kararla mezarlığın üst kısmında rahmetli Osman kitişe ait ak toprak işlenen kısmı müştemilatıyla birlikte mezarlığa eklemek üzere almıştı. Yeni başkanlık döneminde burasını tesviye edip parselasyonunu tamamlayıp mezarlığa ilave edecektir. Yaklaşık altı bin metrekare bu yerden yüzlerce mezar yeri kazanılır sanırım.  Yollarının açılması, yeşil alanı ve ağaçların dikilmesiyle daha geniş bir alana sahip olacak mezarlığın, temizlenmesi daha zor olacağı için yukarıda da açıklandığı gibi vatandaşlarımız mezarlığa daha çok itina göstererek çöpleri,  atıklarını çöp bidonlarına  atmaları ve  mezar yaptırırken fazla toprağı, getirdiği malzemelerle  komşu mezarlara zarar vermeyecek şekilde  işini tamamlayıp atıklarını  da beraberinde götürmesi  bu yerin  tertemiz kalmasına vesile olacaklardır.  İslam dinide mezarlıklara büyük önem vermiştir, ölenlerin defnedildiği mezarlıkları temiz tutmak, korumak ve ağaçlandırmak hayatta olanlar için görev olduğu ve yaş ağaçların kesilmemesi, yaş ot, bitkilerinin koparılmaması ancak kurumuş otların ve bitkilerin kesilmesinde bir sakınca olmadığı bildirilmektedir.

                           Özellikle cenaze mezara gömüldükten birkaç yıl sonra yakınları tarafından  mermer kaplama  veya briket   ile  yaptıranlar  komşu mezarlara fazla toprağı atarak  zarar veriyorlar, atılan o toprak daha sonra komşu mezarın üzerinden  alınmadan bırakıp gidildiği için komşu mezar sahipleri de haklı şikayet de bulunuyorlar. Mezar yaptıran kişi bir yandan sevaba gireyim derken diğer taraftan günaha girdiğinin farkına varmıyor. Yakınlarının mezarını yaptıranların bu hususa çok dikkat etmeleri, mezarı yapan ustaya da ayrıntılarıyla tembih etmeleri yerinde olur kanısındayım.

SAYGILARIMLA

KÖŞE YAZARI

LOZAN SARIOĞLU

Etiketler: