Bugün: - Dinar Gündem Gazetesi

Uyan, “CHP iktidarında eğitim, parasız ve iş garantili olacak”

Uyan, “CHP iktidarında eğitim, parasız ve iş garantili olacak”
  • 22.06.2018
  • 309 kez okundu

Uyan, “CHP iktidarında eğitim, parasız ve iş garantili

olacak”

 

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Ahmet Hakan Uyan, AKP’nin iktidarı boyunca eğitim politikalarını sürekli değiştirerek çocukları deneme tahtasına çevirdiğini belirterek, CHP iktidarında iş garantili, parasız, nitelikli eğitim imkanı sunulacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar 2. sıra Milletvekili Adayı Ahmet Hakan Uyan, Başmakçı İlçesi ile ilçeye bağlı Çığrı, Yaka Köylerinde ve Dinar İlçesi ile ilçeye bağlı Akçaköy ile Çobansaray köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

EĞİTİM KURUMLARININ İÇİ BOŞALTILDI

“Cumhuriyetin kurduğu eğitim kurumlarının içi boşaltmıştır.” diyen Milletvekili Adayı Hakan Uyan, “Dar gelirli ailelerin çocuklarının nitelikli eğitim olanaklarını ellerinden almıştır. Eğitimin niteliğindeki düşüş, öğrencilerin ve velilerin daha iyi bir gelecek hayallerini boşa çıkarmıştır. Aileler ve gençler için bu durum, büyük bir umutsuzluğa sebep olmaktadır. İyi ve kaliteli eğitim, yüksek gelirli dar bir azınlığın ayrıcalığı haline gelmiştir. Parasız ve nitelikli okulların oranı azalırken, velilerin gereksinim duymadığı okulların sayıları hızla artırılmaktadır. Devlet yurtlarının sayısının yetersiz ve kalitelerinin düşük olması nedeniyle, ailelerin eğitim harcamaları artmaktadır. Ekonomik sıkıntı içindeki aileler, çocuklarını tarikat yurtlarına göndermek zorunda kalmaktadır. AKP politikalarının sonucunda öğrencilerimizin başarı düzeyi gerilemiş, uluslararası testlerdeki performansları düşmüştür. CHP’nin hedefi, anayasal bir hak olan çağdaş, nitelikli ve parasız bir eğitimi okul öncesinden üniversiteye kadar sağlamaktır. Ancak böyle bir eğitim modeliyle katma değeri yüksek üretimin artması ve vasıflı iş gücünün yetiştirilmesi mümkündür. Bilimsel ve sorgulayıcı eğitim, ülkemizin demokrasisinin ve kalkınmasının temel koşuludur.” ifadelerini kullandı.

TEK ADAM REJİMİ TÜRK DEMOKRASİSİNİ KURUMSUZ VE KURALSIZ BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye’de demokrasinin karşılaştığı en büyük tehlikenin, gücü tek elde toplamaya çalışan saray rejimi olduğunun önemle altını çizen Uyan, “Türkiye, layık olmadığı ve hak etmediği bir tek adam rejimi karşısında itaate zorlanmaktadır. Bu rejimde yurttaşlarımız, her geçen gün özgürlüğünü biraz daha kaybetmekte ve biraz daha sindirilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, yurttaşlarını sindirmeye ve kişiliksizleştirmeye çalışan hiçbir otoriter anlayışa boyun eğmeyecektir. Bu otoriter anlayış, demokrasinin ve hukuk devletinin kurumlarını, en başta TBMM’yi etkisizleştirmeye çalışmaktadır. Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı organları, sivil toplum, sendikalar ve bağımsız basın içeriden çürütülmekte ve baskı altına alınmaktadır. Anayasal kurumlar pasifleştirilmekte, demokratik kitle örgütleri işlemez bir konuma sürüklenmektedir. Tek adam rejimi Türk demokrasisini, kurumsuz ve kuralsız bırakmaya çalışmaktadır. CHP, bu kurumsuzlaştırmaya ve ilkesizleştirmeye izin vermeyecektir.” dedi.