Dinar’da Yeni Coranavirüs Kararları
Reklam
Reklam

Dinar'da Yeni Coranavirüs Kararları

DİNAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞI İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 29.07.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Selami KAPANKAYA’nın

Editor: Haber Editörü
29 Temmuz 2020 - 17:37

T.C.

DİNAR KAYMAKAMLIĞI

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞI

Karar No:07/4

Karar Tarihi:29.07.2020

KARAR

İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 29.07.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Selami KAPANKAYA’nın  Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

A) Kadılar Köyünde Alınan Tedbirler Hk.

 

 Kadılar köyünde  COVID-19 hastalığı vaka sayılarının artışta olduğu gözlenmiş ve kurulumuzca ek tedbirler alınması uygun görülmüştü.Haziran 2020 07-2 Nolu İlçe Hıfzısıhha Kararı ile alınan tedbirlerin 29 Temmuz 2020 tarihi itibariyle kontrollü sosyal hayat salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının dikkate alınması şartıyla kaldırılmıştır

 

B) Bayram Namazında Alınacak Tedbirler Hk.

 

1) Bayram namazı kılınacak camilerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle , kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecektir.

2) Bayram namazı için ilk saftan başlamak üzereoturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

3) Cami içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmayacak, kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılmasısağlanacaktır.

4) Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek içinabdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak.

5) Bayram namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanması zorunlu olacak, maskesi olmayankişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecektir.

6) Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatinin kullanıma sunulacaktır. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecektir.

7) Bayram Namazı kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacaktır.

8) Cami girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarakbelirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi sağlanacaktır.

9) Bayram namazı çıkışında mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecektir.

 

            10) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 cm'lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde   zeminde işaretleme yapılacaktır.

                 11) Cemaatin bayram namazı sonrası fiziki bayramlaşmasına müsade edilmeyecektir.

 

C) Kurban Satış ve  Kesim Yerleri Hk.

 

1-  İlçe Merkezinde Kurbanlık Satış yeri olarak Belediye Hayvan Pazarı tespit edilmiş olup, başka yerlerde hayvan satışı yasaklanmıştır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden Kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanların korunması, gözetilmesi bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması yanında, temizlik, sağlık ve güvenliklerine özen gösterilecektir. Kurbanlık hayvanlar uygun vasıtalarla kesim yerlerine eziyet edilmeden taşınmasına,

2- İlçe Merkezinde Kurban Kesim Yeri olarak merkezde bulunan Belediye Mezbahanesi ve Belediyemiz kontrolünde Salı Pazarı belirlenmiş olup, Randevulu Sistem yöntemiyle (Kasaplar ve Belediye Randevu Sistemi) Bayram süresince kurban kesecek vatandaşların istifadesine açık tutulacaktır. (Kurban Kesimi yapılacak yerlerin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi, Kurban kesim yerinde Belediyece kurban atıkları için poşet dağıtılması,  Bayram süresince İtfaiyenin hazır bulundurularak temizliğin sağlanması); Vatandaşlar kendi bahçeleri içerisinde çevre kirliliği yaratmayacak şekilde kurban kesmeleri mümkün olup, Cadde, Sokak, Park, Dere kenarı, yol, kaldırım gibi  yerlerde kurban kesmemesine,

3- İlçemiz Beldelerinde Kurban Kesim yerlerini ve satış yerlerini Belediyeler tespit ederek vatandaşlara duyuracaklar, sokak ve caddelerde kesim yaptırılmayacak, vatandaşların kendi özel mülklerinde kurbanlarını kesmelerine,

4- İlçemiz Köylerinde Kurban Kesim alanları çevre kirliliği yaratmayacak şekilde Köy Muhtarlıklarınca belirlenerek düzenlenecek, vatandaşların kendi bahçeleri içerisinde kesmiş oldukları kurban atıklarını bahçeleri içerisinde açacakları kuyu içerisine gömmeleri, çevre sağlığı ve hayvanların taşıması ve bulaştırması muhtemel hastalıkların önlenmesi açısından tavsiye edilmesine,

5- Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgınısebebiyle ;

a. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına,

b. Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına,

c. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına,

d. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına,

e. Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmaması, satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38°C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,

f. Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarıların yapılmasına.

g. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre olmasına,

h. Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına,

i. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavaboların oluşturulmasına,

j. Girişte el antiseptiği kullanılmasına,

k. Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin, hayvan satış alanlarına girmemesinin sağlanmasına,

l. Hayvan satış alanlarında maske takılmasına,

m. Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,

n. Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına,

o. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına,

p. Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,

r. Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 1,5 metre olmalıdır. Satış ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine,

s. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca, Covid­19 ile mücadele programı çerçevesinde hazırlanan rehberlere uyulmasına,

6 Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır.

a. Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılmasına,

b. Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar aydınlatılır. Ayrıca COVID-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken kurallar özenle hatırlatılır. Zoonotik hastalıklar ve COVID-19 ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,

c. Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

7- Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,

​8- Kendi imkânlarıyla kurban kesen vatandaşlarımız, kurban atıklarını çöp bidonlarına ve kanalizasyonlara atmayıp poşetlere koyarak, çöp toplama araçlarına teslim etmeleri hususunda Belediyelerce bilgilendirilmelerine, 

9- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı İlçe Belediye Başkanlığına bağlı ilgili birimlerce her gün temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına ve kontrollerde bu kayıtların gösterilmesinin teminine ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin bulaşıcı hastalık etkenlerinin riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesine, bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına, özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısının arttırılmasına,

10- Kurban Atıkları vatandaşlarca büyük plastik poşetler içerisine konulmak suretiyle Belediye temizlik elamanlarına verilecek, akarsu ve su kanallarına,  sokaklara gelişigüzel, açıkta atık bıraktığı tespit edilenler hakkında Belediye Başkanlığınca cezai müeyyideler uygulanacaktır. Belediye Başkanlığınca kurban atıklarının geciktirilmeden toplanması ve atıkların toplu olarak toprağa gömülmesinin sağlanmasına,

 

D) Temmuz 2020 7-2 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararında ‘’Düğün Törenlerinde uygulanacak tedbirler’’kararına ek olarak;

 

1- Düğün törenlerinin denetimi ile ilgili  İlçe Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve  Emniyet Müdürlüğünce oluşturulacak denetim ekibi ile denetimlerin sağlanmasına,

2- Düğün törenlerinde  Koronavirüs(COVİD-19) salgını sebebiyle davetlilere uyarı amaçlı  müzisyen kişi tarafından 15 dakida bir maske ve mesafe  anonsu yapılmasına 

              3- Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekildedüzenlenecektir.

​4- Düğün mekânlarında , maske kullanımı ve mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılacaktır.

 

​E) Uyarı Anonsları Hk.

 

​ Kurban Bayramı döneminde yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımıza yönelik Korona virüsü ile alakalı ,bu dönemin özel bir dönem olduğu, hususu belirtilerek belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından uyarı anonslarının yapılmasına

 

F) Lokanta/Restoran/Kafe/Kıraathane vb. İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hk.

 

​Covid­19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altındatutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs BilimKurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamayageçirilmiştir.

       ​İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

      ​   Bu çerçevede; 

​İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulanlokanta/restoran/kafe/kıraathane vb. işyerlerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00’a kadar hizmet verebilecekleri talimatlandırılmış,İçişleri Bakanlığının 09.06.2020 tarihli ve 9137 sayılı Genelgesi ile de söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24:00’a uzatıldığı bildirilmişti.   

İçişleri Bakanlığının 30.06.2020 tarihli ve 10497 sayılı Genelgesi ile marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştı.  

Gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla yukarıda bahsi geçen lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci,kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına; belirtilen işletmelerin genel mevzuatları veruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verilmiştir.

 

​Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır.

 

       Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

     BAŞKAN                                               ÜYE                                                            ÜYE    

 

Selami KAPANKAYA                            Nihat SARI                                           Dr.M.Mezher IŞIK

  KAYMAKAM                                  Belediye Başkanı                                   İlçe Sağlık Müdürü                              

                    

 

 

 

                                  

         ÜYE                                                   ÜYE                                                             ÜYE                                       

          

  Arafat CENGİZ                               Ecz. İbrahim KOÇAK                   Uzm. Dr.Sema ACAR ŞENCAN         

İlçe Tarım ve Orman Md.                   Serbest Eczacı                                       Serbest Tabip 

 

 

5

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..