Dinar Ocaklı Mahalllesinde Coranavirüs Tedbirleri
Reklam
Reklam

Dinar Ocaklı Mahalllesinde Coranavirüs Tedbirleri

T.C. DİNAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 21.07.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Selami kapankaya

Editor: Haber Editörü
21 Temmuz 2020 - 15:19 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 - 15:30

T.C.
DİNAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞI

Karar No: 07/3
Karar Tarihi: 21.07.2020

KARAR

İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 21.07.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Selami KAPANKAYA’nın Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

A) HAYDARLI OCAKLI MAHALLESİ ALINAN TEDBİRLER HK.

1-Ocaklı Mahallesi COVID-19 hastalığı vaka sayılarının artışta olduğu gözlenmiş ve kurulumuzca ek tedbirler alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda Ocaklı Mahallesinde uygulanmak üzere 21 Temmuz 2020 (dahil) itibariyle Ocaklı Mahallesinde bulunan kahvehanelerin, kıraathanelerin, ve köy odalarının vb. faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına;

2- Ocaklı Mahallesi kalkan veya Ocaklı Mahallesine gelen toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin (çalışma amaçlı veya görev icabı sürekli gidiş-geliş yapan kişilerin servisleri hariç) geçici bir süreliğine durdurulmasına;

3- Ocaklı Mahallesi bulunan camilerde; tüm vakit namazlarının cami içerisinde veya bahçesinde kılınmasının geçici bir süreliğine ertelenmesine;

4- Şadırvan ve cami tuvaletlerinin kapatılmasına;

5- Ocaklı Mahallesi yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece 1 (bir) kişinin evden dışarıya çıkabilmesine, 6- Ocaklı Mahallesi giriş ve çıkışların belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerde yapılması gereken randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar)

geçici olarak sınırlandırılmasına,
7- Ocaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan berberlerin ve kuaförlerin faaliyetlerinin

geçici bir süreliğine durdurulmasına,
8- Park ve bahçelerde oturmak, yürümek vb. faaliyetlerin geçici bir süreliğine

yasaklanmasına,
9- Ocaklı Mahallesi sınırları içerisinde piknik yapmanın geçici bir süreliğine

yasaklanmasına,
10- Pazar yeri kurulmamasına, halkın pazar ihtiyacının; “Pazar esnafının, ürünleri sokak

ve mahalle aralarında dolaştırarak vatandaşın alışveriş yapmasını sağlaması” şeklinde karşılanmasına,

 

T.C.
DİNAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞI

11- Tarım ve hayvancılık faaliyetlerin en az kişi katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maske takılarak yapılmasına;

B) COVİD-19 VAKALARI VE TEMASLILARIN SEVK İŞLEMLERİ HK.

1- Koronavirüs (Covid¬19) salgını nedeniyle evde izlenen, temaslı vakalar hastaneye, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı/İlçe Sağlık Müdürü/İlçe Entegre Başhekimi bilgisi dahilinde 112 Nakil Ambulansı ile sevk edilmesine,

2- Koronavirüs (Covid¬19) salgını nedeniyle, hastanelerde sürüntü (PCR testi) yapılan şahıslar evlerine özel araçla sevkinin engellenmesine ve 112 nakil ambulansı ile sevk edilmelerine, bu kapsamda gerekli iş ve işlemleri yerine getirmeyen yetkililer/sorumlular hakkında kurumsal mevzuatı çerçevesinde idari işlem yapılmasına,

C) SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURUM VE KURULUŞLARDA 2019-2020 YILI YAZ STAJLARI HK.

Dünyada ve Ülkemizde insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını pandemisi nedeniyle Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda 2019- 2020 Yılı Yaz stajı, Lisans Tamamlama, İntörn Gözlem Çalışmaları ve Uygulama Eğitimi başvurusıında bulunan öğrencilerin staj talepleri Sağlık Müdürlüğünce yeniden degerlendirilmiştir.

Konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 13.04.2020 tarih ve E.26482 sayılı Üniversite Rektörlüklerine gönderdiği yazısında, öğrencilerin “staj/uygulama eğitimlerini,’ dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de tamamlayabilmeleri, hususunun Yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları ile karara bağlanması gerektiği” bildirilmiş olup bir çok Üniversitenin de bu doğrultuda öğrencilerine kolaylıklar sağladığı bilinmektedir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü kurumlarında öğrenim gören öğrencilerinin stajları ile ilgili olarak 25.05.2020 Tarih ve E 7185150 sayılı yazısında ” Anadolu Teknik Programı öğrencileri ile staj hükümlerine tabi olan Anadolu Meslek programı öğrencilerinin mesai saatleri sonrasında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapmaları gereken stajlar 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında yapılmayacaktır.” şeklinde kurumlarını talimatlandırmıştır.

1-Yukarda sayılan nedenlerle ve Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun verdiği kararlar doğrultusunda bugüne kadar birçok kısıtlamaya gidilmiş ve birçok ilave tedbir

alınmıştır. Bu tedbirler neticesinde elde edilen olumlu gelişmelere bağlı olarak kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olmakla birlikte henüz pandemi sonlanmadığından ve staj yapacak öğrencilerin hastanelerde sosyal hareketliliği, sağlık personeli ve hastalarla teması ve bunlara bağlı bulaş riskini artırabilecek olmaları nedeniyle; stajyer öğrenci sağlığı ile güvenliği de göz önünde bulundurularak Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda normalleşme tamamlanıncaya kadar stajlar (Yaz stajı, Lisans Tamamlama, İntörn Gözlem Çalışmaları ve Uygulama Eğitimleri) ertelenmiştir.

 T.C.

DİNAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞI

D) BERBER,KUAFÖR,GÜZELLİK MERKEZLERİ, MARKET VE SÜPERMARKETLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER HK.

06.05.2020 tarihli 89780865-153-E.7647 sayılı “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması Genelgesi” konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nin 11. maddesinde yer alan “Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makinesi ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir” maddesi sektörden gelen talepler doğrultusunda “Bilimsel Danışma Kurulu” tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda COVID- 19’un ana bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne “COVID-19 Kapsamında Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” eklenmiş ve bu eklemelere istinaden aynı rehberde yer alan “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığındaki “bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır” ibaresi kaldırılmış ve içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle düzenlemeleri yapılmıştır.

Benzer şekilde “Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında da Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi ile “Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” cümlesi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi konularında güncelleme yapılmıştır.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır.

 Oy birliği ile karar verilmiştir.

Arafat CENGİZ
İlçe Tarım ve Orman Md.

ÜYE

Nihat SARI Belediye Başkanı

ÜYE

Ecz. İbrahim KOÇAK Serbest Eczacı

Dr.M.Mezher IŞIK İlçe Sağlık Müdürü

Uzm. Dr.Sema ACAR ŞENCAN Serbest Tabip

T.C.
DİNAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU BAŞKANLIĞI 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • eyüp çelik
    9 ay önce
    keşke bu önemleri yayılmadan önce alsaydınız bizler sağlık bakanlığına şikayet etmeden önce